4 måder at aflede regnvand fra en carport eller et skur

Jeg var ved at undersøge hvordan man nemmest kommer af med regnvandet fra sin carport, og tænkte jeg ville dele dette her. Det er nemlig ikke helt ligegyldigt hvordan man gør, da der er nogle lovkrav man skal overholde. 

Der er umiddelbart 4 måder hvorpå man kan aflede regnvand fra et skur eller en carport:

  • Via nedløbsrør til offentlig kloak system
  • Afledning via en nedsivningsbrønd
  • Etablering af faskine på egen grund hvor regnvandet ledes hen 
  • Via nedløbsrør til en opsamlingstank

Selvom der er disse 4 måder, så er det ikke dem alle som er relevante for dig. Herunder vil jeg gennemgå de forskellige løsninger, så du kan se hvilken der passer bedst til dig. 

Afledning af regnvand til offentligt kloak system

Når du har en carport eller et skur, så vil der komme en del vand når det regner. Hvis der kommer 10 millimeter regn på et 30 m2 skur, vil det betyde at der kommer 300 liter vand som skal afledes. Det er ikke helt uvæsentligt hvad man gør med dette.

En oplagt måde at måde at løse det på er ved at aflede regnvandet til det offentlige kloak system. Det fungerer på nogenlunde denne måde: 

  1. Regnvandet ledes via tagrender og nedløbsrør ned i en nedløbsbrønd
  2. Herfra løber det videre i kloakrørene som ligger på din egen grund 
  3. Derfra løber det ud i et hovedafløbssystem, som fører det videre til et rensningsanlæg

Fordelen ved at vælge denne løsning er at du meget sjældent vil opleve oversvømmelse, der skal rigtig meget regn til før de offentlige kloaker ikke kan følge med. Ulempen ved denne løsning er at det er en meget dyr måde at aflede regnvandet fra carporten eller skuret. 

Du kan ikke lave alt arbejde selv, medmindre du er kloakmester og dermed har tilladelse til det. Derfor er du tvunget til at betale for arbejdskraft og materialer. 

Afledning af regnvand via en nedsivningsbrønd

En anden måde hvorpå man kan aflede vandet er via en gammeldags nedsivningsbrønd. Denne løsning er dog begrænset i hvor meget vand den kan dræne. Har du et skur på 5-10 m2 vil det muligvis sagtens kunne lade sig gøre at dræne det meste vand via en enkelt eller to nedsivningsbrønde. 

Jeg har dog selv haft udfordringer med en enkelt nedsivningsbrønd, vi havde i vores tidligere hus et fliseareal hvor vandet blev samlet op og ledt til en nedsivningsbrønd. I perioder med meget regn, så kunne jorden simpelthen ikke dræne så meget vand. Normalt gik det dog fint, men specielt om efteråret hvor der kommer en del mere vand, så havde det været nødvendigt med en ekstra brønd. 

Nedsivningsbrønde er dog gode til at placere ved en carport eller terrasse, da de sagtens kan dræne en del vand. Den er dog ikke optimal at bruge til primær dræning af regnvand fra et skur eller carport. 

Afledning af regnvand via faskine

Den mest effektive måde at aflede regnvand fra et skur eller carport, vil dog typisk være med en faskine. Man må gerne selv lave sådan en, og derfor er det også en forholdsvis billig løsning. En faskine består af 2 ting. 

  • En sandfangsbrønd som leder vandet over i selve faskinen
  • Selve faskinen som sørger for regnvandet kan sive ned i jorden 

Det er vigtigt at man dimensionerer det korrekt. Det kan være en fordel at have en kloakmester med ind over som kan vejlede en til de korrekte dimensioner. En tommelfingerregel siger dog at man skal have omkring 100 liter faskine pr. 10 m2 tag. Det betyder derfor at har du en carport på 45 m2, vil du skulle have en faskine på ca. 450 liter. https://www.youtube.com/watch?v=Zcciwjka5Bk&ab_channel=KommunikationHolb%C3%A6kKommune

Denne video herover giver en rigtig god forklaring på hvordan en faskine virker. Desuden er der nogle gode illustrationer som giver et fint overblik over hvordan den skal etableres. 

Afledning af regnvand til en opsamlingstank

Hvis du ikke har behov for at aflede stor mængder vand som der typisk vil komme fra en carport, så kan en opsamlingstank være rigtig god. Den kan du bruge til at opsamle regnvandet i, og vande haven. Tit bliver disse sat op i forbindelse med mindre skure eller pavilloner.  

Vi havde selv et 1.000 liters tank stående ved siden af vores pavillon med et overfalde areal på ca. 12 m2. Det fungerede fint og hvis man ellers har et drivhus og nogle planter i haven som kræver vanding, så kan man godt følge med til at bruge det. 

Der findes mange der sælger 1.000 liters tanke brugt, vi gav selv 100 kr. for vores. Det er nemt at sætte op. Vi brugte faktisk en lille pumpe som vi placerede nede i tanken, for på den måde at kunne pumpe vandet hen til drivhuset da der ellers var lidt langt. I drivhuset var der strøm, så det var nemt at trække en ledning og så gøre det muligt at hente regnvand direkte ind i drivhuset. 

Der findes mange forskellige størrelser af regnvandsbeholdere. Jeg vil mene at man typisk kan klare sig med en 200 liters tank, hvis man har et skur mindre end 10 m2. På den måde kan den håndtere op til 20 millimeter regn. Der vil være enkelte dage med mere regn, hvor det vil rende over. 

Udfordringen med en opsamlingstank, er at når den er fyldt så render det over. Derfor kan den laves sammen med en nedsivningsbrønd. På den måde får du mulighed for at opsamle en masse regnvand til vanding og det overskydende regnvand kan så blive afledt langsomt ned i jorden. 

Hvor meget regnvand kommer der?

Jeg har herunder valgt at lave en oversigt over hvor meget regnvand der kommer, ved forskellige nedbørmængder, relativt til overfladearealet på din carport eller dit skur. 

Antal millimeter regn 10 m2 15 m2 25 m2 40 m2 60 m2
5 50 liter 75 liter 125 liter 200 liter 300 liter
10 100 liter 150 liter 250 liter 400 liter 600 liter
15 150 liter 225 liter 375 liter 600 liter 900 liter
20 200 liter 300 liter 500 liter 800 liter 1200 liter

Som det tydeligt fremgår af tabellen herover, så kan der på de mest regnfulde dage kommer rigtig mange liter vand. Jo større du dimensionerer en faskine eller regnvandstank, jo mindre risiko er der for oversvømmelse. 

Det er desuden vigtigt at du undersøger ved kommunen om der er nogle specielle regler for hvordan du skal aflede dit regnvand på grunden. Under alle omstændigheder skal du ved faskine eller nedsivningsbrønd sørge for at holde afstand til bygninger og skel. 

Faskiner og nedsivningsbrønde vil blødgøre den omkringliggende jord, og derfor kan man ikke placere dem direkte op ad et hus eller hækken til naboen. 

Hvilken måde er bedst af aflede regnvandet?

Hvilken metode der er den bedste er op til dig. Jeg vil dog anbefale metoden med enten en opsamlingstank eller en faskine. Det er løsninger man godt kan lave selv. Det en forholdsvist billigt og kan dimensioneres så det passer. 

En nedsivningsbrønd kan kun klare små mængder vand, er min personlige erfaring, og en kloak er dyr at etablere.