Hvor Lang Tid Tager Det At Bygge Et Hus?

Når man først har besluttet sig for at bygge et nyt hus, så er ventetiden bare alt for lang. Hvor lang tid et nyt hus tager at bygge afhænger af flere faktorer. Vi er selv i gang med processen og derfor så har jeg lavet en masse research for at blive klogere, som jeg gerne vil dele. 

Hvor lang tid tager det at bygge et nyt hus? Det tager 4-6 måneder at bygge et hus. Selve processen tager dog helt op med 12 måneder, da der skal søges byggetilladelse, vælges materialer inden start samt diverse møder med rådgivere. Fra byggeriet igangsættes skal du dog regne med 4-6 måneder. 

Selve byggetiden er faktisk ikke den som kræver mest energi af dig, og der er rigtig mange ting som sker inden byggeriet går i gang. Så derfor har jeg forsøgt at lave en tidslinje der tager dig med på rejsen, så du bliver klogere på hvor lang tid er nyt hus tager at bygge. 

Faser i byggeprocessen – Hvor lang tid tager det?

Der er en del faser i et byggeri. For at give dig et bedre overblik over hvor lang tid hver fase kan tage, jeg har forsøgt at lave en tidslinje som nogenlunde kan skitsere det. Dog kan tiderne være anderledes baseret på individuelle valg, ansøgningstid ved kommunen osv. 

Fase 1
2 måneder

I den første fase drøfter snakker man med byggefirmaer, drøfter materialevalg og godkender plantegninger. Her vil man også købe grunden hvis man ikke allerede har en klar. 

Fase 2
3 måneder

Den anden fase skal man regne med tager ca. 3 måneder. her søges der byggetilladelse, der laves en projektering af huset. Her kommer de sidste detaljer på plads, så der ikke kommer uventede overraskelser. 

Fase 3
1-2 måneder

I fase 3 støbes fundamentet og der laves kloakarbejde. Her bortkøres overskudsjord ofte også og radonudluftningen bliver lavet. 

Fase 4
1-2 måneder

I fjerde fase rejses vægelementerne (hvis der ikke fuldmures), spær rejses, elektrikeren trækker kabler på loftet og der isoleres. Herefter lukkes taget helt af. 

Fase 5
2-3 måneder

Den 5 fase er den hvor huset bliver færdiggjort. Huset affugtes, ydermurer mures, gulv og fliser lægges. Der laves malerarbejde og inventer opsættes. 

Nøgleoverdragelse

Huset er færdigbygget, efter en proces som normalt tager 9-12 måneder. Huset gennemgås typisk 1-2 uger før overlevering for at tjekke om der nogle mangler der skal udbedres.  

Fase 1 – Valg af byggefirma og kontrakt med byggefirma

Når der skal vælges et byggefirma, så kan det være en fordel at tjekke et par stykker ud. Der findes de store byggefirmaer som laves hundredevis af huse årligt, og så findes der de lokale håndværkermestre som kan stå for en fuldenterprise. Hvad der er bedst er der mange holdninger til, og det er umuligt at generalisere og sige håndværkermesteren er bedre en typehusfirmaet. 

Der er rigtig mange valg som skal tages i denne periode. I skal blandt andet også snakke med banken, en advokat, evt. ekstern byggerådgiver i forbindelse med kontraktunderskrivelsen. 

Man kommer typisk til et byggemøde ved et byggefirma, hvor man gennemgår alle ønskede materialevalg. Herefter laves der et udkast til en plantegning. De fleste større byggefirmaer står tit også for jordbundprøver for at finde ud af hvor meget ekstra fundering der er nødvendigt. 

Denne periode er på tidslinjen sat til 2 måneder, men kan sagtens tage 6 måneder. Det kommer helt an på hvor hurtigt i bliver enige med byggefirmaet, banken og hinanden. 

Fase 2 – Byggetilladelse med mere

Når kontrakten er underskrevet, så ansøges der ved kommunen om en byggetilladelse. Det kan for mange kommuner tage helt op til 3 måneder. I denne periode laves der også en projektering af huset. 

Projekteringen er der hvor byggefirmaet for planlagt selve byggeriet. Der bestilles materialer, håndværkere og den generelle tidsplan fastsættes. 

Fase 3 – Hvor lang tid tager fundamentet

Fundamentet tager typisk ikke så lang tid. Det tager nogle gange 1 måned og andre gange lidt kortere eller lidt længere. Ting der påvirke konstruktionen af fundamentet kunne være: 

  • Frost
  • Uventede grundforhold, som fx behov for ekstra fundering

Hvis man undervejs finder ud af der er behov for yderligere fundering end hvad der oprindelig var forventet, så skal i kontakte jeres eksterne byggerådgiver eller evt. advokat for at finde ud af en løsning herpå. Det kan være der i jeres købsaftale af grunden står sælger er ansvarlig for en del af ekstraomkostningerne. 

Fase 4 – Vægge, tag og lukning af huset

I denne fase sker der utrolig meget. Alle vægelementerne sættes op og spærene rejses. Dette tager nogle gange kun 1-2 uger og du kan derfor ret hurtigt holde rejsegilde. 

Efterfølgende går arbejde tømrerne videre med tager. Der kommer en elektriker og trækker kabler på loftet inden der isoleres. Herefter lægges taget og vinduer og døre isættes. 

Når vinduer og døre er sat i, kan selve muringen begynde. Det er nu i kommer til at se hvordan huset kommer til at se ud udefra. Imens dette sker, sættes en affugter også op indvendigt således fugten kan fjernes inden selve arbejdet indenfor rigtigt går i gang. 

Fase 5 – Indvendig færdiggørelse

Den femte fase er ikke ligeså spænende som forrige fase i forhold til hvor meget der sker. Men den er rigtig spændende i forhold til at nu kan i begynde at se hvordan det indvendige bliver. 

Gulve og fliser lægges. Der laves det sidste el arbejde, og maleren kommer og gør væggene klar. Inventar sættes op og huset begynder efterhånden at se færdig ud. 

Nøgleoverdragelse – Huset er færdigbygget

1-2 uger før huset overleveres kommer byggelederen og går huset igennem. Her laves der også energimærkning og trykprøvning af huset.

Huset er hermed jeres og hele processen er næsten overstået. Nu kommer der bare alt det ekstra som fx anlæg af have, indkørsel, eftermontering af evt. specialløsninger som ikke er medtaget i projektet. Det kunne fx være en glasvæg eller lignende. 

3 tips til en mere effektiv byggeproces

Hvis I ønsker at det hele skal gå lidt hurtigere, så kan i speede processen lidt op. Jeg har samlet 5 tips til hvordan i kan få et mere effektiv flow i jeres byggeproces. Der kan ikke spares flere måneder, men der kan måske spares noget tid under selve processen, som i sidste ende kan forkorte den samlede procestid. 

  1.  Se rigtig mange udstillingshuset. I skal ikke blot tage ud og se dem, men tag billeder af alle løsninger som i synes kunne være perfekte. Det kan være i ser 5 forskellige løsninger på et badeværelse i kan lide. Når i har rigtig meget inspiration så brug tiden på at sortere dem i prioriteret rækkefølge. På den måde har I en præcis ide om hvad I gerne vil have, og har behov for færre tilretninger undervejs i processen. Dette kan i sidste ende og spare jer for nogle penge, da tilretninger efter byggeriet er starter op, godt kan koste en del. 
  2. Tag i banken og så et budget på hvad i kan bygge for. Dette virker åbenlyst, men det er meget sjovere at vælge til fremfor at vælge fra. Hvis jeres budget hedder 3,5 millioner. Så tag udgangspunkt i at i skal holde jer til ca. 3,2. På den måde har i mulighed for at lave tilvalg uden de store bekymringer undervejs. Dermed kan i spare noget tid, da i ikke skal overveje tingene så nøje.
  3. Få processen sat i gang. Når i først har fået et budget af banken, og søgt en masse inspiration, så kan i lige så godt begynde at snakke med et byggefirma. Det er først når I sidder i stolen ved et byggefirma, at det bliver til virkelighed. 

Konklusion

En byggeproces kan som sagt tage lang tid. De fleste firmaer reklamerer med 4-5 måneder til at lave huset. Husk dog det er foruden indledende byggemøder samt ansøgning om byggetilladelse. 

I bund og grund så er mit bedste råd også at man ikke skal forhaste sig. Jo bedre tid man giver sig selv, jo mere rigtigt et hus får man. 

Forhastede beslutninger er ikke en god ide når man skal til at bruge 2 millioner på at bygge et hus eller måske mere.